Filtracja publikacji
Lista publikacji Liczba spełniających kryteria: 4342
Lp Autorzy Tytuł publikacji Typ publikacji Wydawnictwo / Nazwa konferencji Kraj Rok
1 Doppler-based navigation for mobile protection system of strategic maritime facilities in GNSS jamming and spoofing conditions Czasopisma z listy A IET Radar, Sonar & Navigation Wielka Brytania 2020 »
2 Interference in multi-beam antenna system of 5G network Czasopisma z listy A International Journal of Electronics and Telecommunications Polska 2020 »
3 A statistical calibration method of propagation prediction model based on measurement results Czasopisma z listy A International Journal of Electronics and Telecommunications Polska 2020 »
4 Mobile radio beacons in coastal reserved navigation system for ships Czasopisma z listy A TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation Polska 2020 »
5 Surface acoustic waves application for gas leakage detection Czasopisma z listy A Diagnostyka Polska 2020 »
6 Security threat for selected building object and reliability - exploitation structure of electronic protection system Konferencje krajowe XLVIII Winter School on Reliability Polska 2020 »
7 Reliability analysis of alarm signals transmitting systems used to monitoring buildings Konferencje krajowe XLVIII Winter School on Reliability Polska 2020 »
8 Analysis of the safety risk indicator for electronic systems used to protect command posts field Konferencje krajowe XLVIII Winter School on Reliability Polska 2020 »
9 Reliability analysis of the electronic safety system considering high power microwave pulses impact Konferencje krajowe XLVIII Winter School on Reliability Polska 2020 »
10 Analiza systemów do monitorowania niezawodności urządzeń, systemów i aplikacji w sieci komputerowej Konferencje krajowe XLVIII Zimowa Szkoła Niezawodności 2020 „Niezawodność Systemów Technicznych” Polska 2020 »
11 Stanowisko laboratoryjne do pomiaru charakterystyki kierunkowości diod IR Czasopisma z listy B Przegląd Elektrotechniczny Polska 2020 »
12 Przetwornik obwiedni sygnałów wielkiej częstotliwości zmodulowanych amplitudowo Czasopisma z listy B Przegląd Elektrotechniczny Polska 2020 »
13 Properties of chosen OFDM-generated radar waveforms Rozdziały w monografiach SPIE Stany Zjednoczone 2020 »
14 Acoustoelectronic method of solvents purity evaluation Rozdziały w monografiach SPIE Stany Zjednoczone 2020 »
15 Quantum remote sensing: a challenge in radiolocation Rozdziały w monografiach SPIE Stany Zjednoczone 2020 »
16 The photonic radar: the situation today and the prospects for the future Rozdziały w monografiach SPIE Stany Zjednoczone 2020 »
17 A method for nonlinear conjugate scales in a multi-position radar system with ambiguous range measurements Rozdziały w monografiach SPIE Stany Zjednoczone 2020 »
18 LIDAR-based SLAM implementation using Kalman filter Rozdziały w monografiach SPIE Stany Zjednoczone 2020 »
19 Unscented Kalman filter application in personal navigation Rozdziały w monografiach SPIE Stany Zjednoczone 2020 »
20 Computer application for testing Kalman filter Rozdziały w monografiach SPIE Stany Zjednoczone 2020 »