Filtracja publikacji
Lista publikacji Liczba spełniających kryteria: 4379
Lp Autorzy Tytuł publikacji Typ publikacji Wydawnictwo / Nazwa konferencji Kraj Rok
1 Reliability analysis of signal transmission in selected fire alarm systems Konferencje krajowe XLIX Winter School on Reliability Polska 2021 »
2 Selected issues of operation power supplies of transport telematics systems in terms of electromagnetic interference Konferencje krajowe XLIX Winter School on Reliability Polska 2021 »
3 Modeling of downlink interference in massive MIMO 5G macro-cell Czasopisma z listy A Sensors Szwajcaria 2021 »
4 Inter-beam co-channel downlink and uplink interference for 5G New Radio in mm-wave bands Czasopisma z listy A Sensors Szwajcaria 2021 »
5 Method of Estimating Uncertainty as a Way to Evaluate Continuity Quality of Power Supply in Hospital Devices Czasopisma z listy A Energies Szwajcaria 2021 »
6 Doppler-based navigation for mobile protection system of strategic maritime facilities in GNSS jamming and spoofing conditions Czasopisma z listy A IET Radar, Sonar & Navigation Wielka Brytania 2020 »
7 Interference in multi-beam antenna system of 5G network Czasopisma z listy A International Journal of Electronics and Telecommunications Polska 2020 »
8 A statistical calibration method of propagation prediction model based on measurement results Czasopisma z listy A International Journal of Electronics and Telecommunications Polska 2020 »
9 Mobile radio beacons in coastal reserved navigation system for ships Czasopisma z listy A TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation Polska 2020 »
10 Surface acoustic waves application for gas leakage detection Czasopisma z listy A Diagnostyka Polska 2020 »
11 Security threat for selected building object and reliability - exploitation structure of electronic protection system Konferencje krajowe XLVIII Winter School on Reliability Polska 2020 »
12 Reliability analysis of alarm signals transmitting systems used to monitoring buildings Konferencje krajowe XLVIII Winter School on Reliability Polska 2020 »
13 Analysis of the safety risk indicator for electronic systems used to protect command posts field Konferencje krajowe XLVIII Winter School on Reliability Polska 2020 »
14 Reliability analysis of the electronic safety system considering high power microwave pulses impact Konferencje krajowe XLVIII Winter School on Reliability Polska 2020 »
15 Analiza systemów do monitorowania niezawodności urządzeń, systemów i aplikacji w sieci komputerowej Konferencje krajowe XLVIII Zimowa Szkoła Niezawodności 2020 „Niezawodność Systemów Technicznych” Polska 2020 »
16 Stanowisko laboratoryjne do pomiaru charakterystyki kierunkowości diod IR Czasopisma z listy B Przegląd Elektrotechniczny Polska 2020 »
17 Przetwornik obwiedni sygnałów wielkiej częstotliwości zmodulowanych amplitudowo Czasopisma z listy B Przegląd Elektrotechniczny Polska 2020 »
18 Properties of chosen OFDM-generated radar waveforms Rozdziały w monografiach SPIE Stany Zjednoczone 2020 »
19 Acoustoelectronic method of solvents purity evaluation Rozdziały w monografiach SPIE Stany Zjednoczone 2020 »
20 Quantum remote sensing: a challenge in radiolocation Rozdziały w monografiach SPIE Stany Zjednoczone 2020 »