Filtracja publikacji
Lista publikacji Liczba spełniających kryteria: 4231
Lp Autorzy Tytuł publikacji Typ publikacji Wydawnictwo / Nazwa konferencji Kraj Rok
1 Cognitive Radio Networks: Efficient Solutions for Routing, Topology Control, Data Transport, and Network Management Inne publikacje zagraniczne STO Belgia 2019 »
2 Evaluation of angle spread and power balance for design of radio links with directional antennas in multipath environment Czasopisma z listy A Physical Communication Holandia 2019 »
3 Exploitation of selected electronic devices – selected issues, Konferencje krajowe Zimowa Szkoła Niezawodności 2019 Polska 2019 »
4 Analysis of the electronic device exploitation proces – research results Konferencje krajowe Zimowa Szkoła Niezawodności 2019 Polska 2019 »
5 Reliability and operational analysis of alarm signal transmisssion in a disperrsed fire signalling system Konferencje krajowe Zimowa Szkoła Niezawodności 2019 Polska 2019 »
6 Issue of assessment of the strong elektromagnetic pulses impact on the functioning of selected electronic devices Konferencje krajowe XLVII Zimowa Szkoła Niezawodności ZSN 2019 Polska 2019 »
7 Wybrane praktyczne aspekty diagnozowania komunikacji w sieci przemysłowej Konferencje krajowe XLVII Zimowa Szkoła Niezawodności Polska 2019 »
8 Problematyka eksploatacji systemów ochrony w świetle normy obronnej NO-04-A004-8:2016 Konferencje krajowe XLVII Zimowa Szkoła Niezawodności Polska 2019 »
9 Assessment of the level of reliability of power supplies of the objects of critical infrastructure Konferencje indeksowane w Web of Science 2nd International Conference on the Sustainable Energy and Environmental Development Polska 2019 »
10 Biomechanical conditions of the temporomandibular joint in terms of the measurement of the mandible displacement Czasopisma z listy B Przegląd Elektrotechniczny Polska 2019 »
11 Measurement Uncertainty of Precise Interpolating Time Counters Czasopisma z listy A IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement Stany Zjednoczone 2019 »
12 Minimalizacja elektromagnetycznej podatności infiltracyjnej urządzeń informatycznych Monografie Wojskowa Akademia Techniczna Polska 2019 »
13 Klasyfikacja szmerów oddechowych – badania pilotażowe Czasopisma z listy B Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania Polska 2019 »
14 Rozwój technologii bezprzewodowych dla IoT Czasopisma z listy B Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania Polska 2019 »
15 Minimalizacja zjawiska dyspersji kątowej w sieciach komórkowych 5G Czasopisma z listy B Elektronika: Konstrukcje, Technologie, Zastosowania Polska 2019 »
16 Osadzanie i ekstrakcja skrytych danych w sekwencji wideo naziemnej telewizji cyfrowej Czasopisma z listy B Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania Polska 2019 »
17 Łączność satelitarna; alternatywa czy konieczność? Czasopisma z listy B Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania Polska 2019 »
18 An acoustic and Doppler radar localization of shooting objects Konferencje międzynarodowe 48th Winter School on Wave and Quantum Acoustics Polska 2019 »
19 The problems of the direction finding by air vehicles of the radars working with rotating antenna Konferencje międzynarodowe 48th Winter School on Wave and Quantum Acoustics Polska 2019 »
20 Smoke detection in a digital image with the use of convolutional network Konferencje indeksowane w Web of Science PROCEEDINGS OF SPIE Stany Zjednoczone 2019 »