Filtracja publikacji
Lista publikacji Liczba spełniających kryteria: 3882
Lp Autorzy Tytuł publikacji Typ publikacji Wydawnictwo / Nazwa konferencji Kraj Rok
1 Susceptibility of IT devices to HPM pulse Rozdziały w monografiach WITPress Wielka Brytania 2018 »
2 TEACHING METHODOLOGY OF DIAGNOSIS ON THE EXAMPLE OF INTRUSION AND HOLD-UP ALARM SYSTEM Konferencje krajowe XLVI Winter School on Reliability Polska 2018 »
3 ANALYSIS OF RELIABILITY STRUCTURES OF FIRE SIGNALLING SYS-TEMS CONSIDERING A FIRE SCENARIO AND EQUIPMENT REQUIRE-MENTS Konferencje krajowe XLVI Winter School on Reliability Polska 2018 »
4 Model niezawodnościowo-ekonomiczny procesu eksploatacji Konferencje krajowe XLVI Zimowa Szkola Niezawodności Polska 2018 »
5 Zdatność systemu transmisji danych w sieci przemysłowej Konferencje krajowe XLVI Zimowa Szkoła Niezawodności Polska 2018 »
6 Metoda pomiaru poziomu szumów środowiskowych przewodzonych na liniach zasilania sieci energetycznej niskiego napięcia Czasopisma z listy B Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania Polska 2018 »
7 Stanowisko do badań termicznych z dedykowanym oprogramowaniem Czasopisma z listy B Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania Polska 2018 »
8 Theoretical Performance of Space-Time Adaptive Processing for Ship Detection by High-Frequency Surface Wave Radars Czasopisma z listy A The IEEE Journal of Oceanic Engineering Singapur 2018 »
9 Elektroniczne systemy bezpieczeństwa. Wprowadzenie do laboratorium Podręczniki akademickie i skrypty Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej Polska 2018 »
10 A Method of Swath Calculation for Side-looking Airborne Radar Konferencje międzynarodowe 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering TCSET 2018 Ukraina 2018 »
11 Drone-Based System for Localization of People Inside Buildings Konferencje międzynarodowe 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering TCSET 2018 Ukraina 2018 »
12 Radar signal identification using a neural network and pattern recognition methods Konferencje międzynarodowe 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering TCSET 2018 Ukraina 2018 »
13 Recognition of Maritime Objects Based on FLIR Images Using the Method of Eigenimages Konferencje międzynarodowe 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering TCSET 2018 Ukraina 2018 »
14 Detekcja dronów w oparciu o monitoring sieci Wi-Fi Czasopisma z listy B Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania Polska 2018 »
15 Efekt Dopplera w radiowej nawigacji i lokalizacji Czasopisma z listy B Elektronika – Konstrukcje, Technologie, Zastosowania Polska 2018 »
16 Correlation properties of signal at mobile receiver for different propagation environments Konferencje międzynarodowe 2018 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET) Ukraina 2018 »
17 BER measurements in the evaluation of operation correctness of VSAT modem traffic interfaces Konferencje międzynarodowe 2018 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET) Ukraina 2018 »
18 Road surface hazard warning system for vehicle drivers Konferencje międzynarodowe Proceedings of 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET) Ukraina 2018 »
19 Ant Colony Optimization algorithm for UAV path planning Konferencje międzynarodowe Proceedings of 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET) Ukraina 2018 »
20 A New trends in the development of radar technology Konferencje międzynarodowe 47th Winter School on Wave and Quantum Acoustics Polska 2018 »