Filtracja publikacji
Lista publikacji Liczba spełniających kryteria: 1465
Lp Autorzy Tytuł publikacji Typ publikacji Wydawnictwo / Nazwa konferencji Kraj Rok
1 Security threat for selected building object and reliability - exploitation structure of electronic protection system Konferencje krajowe XLVIII Winter School on Reliability Polska 2020 »
2 Reliability analysis of alarm signals transmitting systems used to monitoring buildings Konferencje krajowe XLVIII Winter School on Reliability Polska 2020 »
3 Analysis of the safety risk indicator for electronic systems used to protect command posts field Konferencje krajowe XLVIII Winter School on Reliability Polska 2020 »
4 Reliability analysis of the electronic safety system considering high power microwave pulses impact Konferencje krajowe XLVIII Winter School on Reliability Polska 2020 »
5 Analiza systemów do monitorowania niezawodności urządzeń, systemów i aplikacji w sieci komputerowej Konferencje krajowe XLVIII Zimowa Szkoła Niezawodności 2020 „Niezawodność Systemów Technicznych” Polska 2020 »
6 Stanowisko laboratoryjne do pomiaru charakterystyki kierunkowości diod IR Czasopisma z listy B Przegląd Elektrotechniczny Polska 2020 »
7 Przetwornik obwiedni sygnałów wielkiej częstotliwości zmodulowanych amplitudowo Czasopisma z listy B Przegląd Elektrotechniczny Polska 2020 »
8 Ekstrakcja danych numerycznych z wykresów słuchowych potencjałów wywołanych Czasopisma z listy B Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania Polska 2020 »
9 Methodology of testing positive attitudes to electrostatic discharges — measuring position Czasopisma z listy B Biuletyn WAT Polska 2020 »
10 Reliability-Operational Analysis of the LED Lighting Module Including Electromagnetic Interference Czasopisma z listy A IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility Tajlandia 2020 »
11 INDICATOR ANALYSIS OF SECURITY RISK FOR ELECTRONIC SYSTEMS USED TO PROTECT FIELD COMMAND POSTS OF ARMY GROUPINGS Czasopisma z listy B Journal of KONBiN 2020 Polska 2020 »
12 Safety Analysis for the Operation Process of Electronic Systems Used Within the Mobile Critical Infrastructure in the Case of Strong Electromagnetic Pulse Impact Konferencje indeksowane w Web of Science 15th International Conference on Dependability of Computer Systems DepCoS 2020 Polska 2020 »
13 Zwiększanie niezawodności monitorowania systemu dzięki zastosowaniu symulatora radiomodemów przemysłowych Konferencje krajowe XLVII Ogólnopolskie Sympozjum DIAGNOSTYKA MASZYN Polska 2020 »
14 Wybrane narzędzia zwiększające niezawodność człowieka w systemie antropotechnicznym Konferencje krajowe XLVIII Zimowa Szkoła Niezawodności - Niezawodność Systemów Technicznych Polska 2020 »
15 Analiza niezawodności zasilacza budynkowego systemu ochrony Konferencje krajowe XLVIII Zimowa Szkoła Niezawodności - Niezawodność Systemów Technicznych Polska 2020 »
16 SELECTED TOOLS INCREASING HUMAN RELIABILITY IN THE ANTROPOTECHNICAL SYSTEM Czasopisma z listy B Journal of KONBiN Polska 2020 »
17 Analiza diagnostyczno-niezawodnościowa szyfratora IP Czasopisma z listy B Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania Polska 2020 »
18 Effect of generation rate on transient photoconductivity of semi-insulating 4H-SiC Czasopisma z listy A SCIENTIFIC REPORTS Wielka Brytania 2020 »
19 Comparison of photoconductive semiconductor switch parameters with selected switch devices in power system Czasopisma z listy A Opto-Electronics Review Polska 2020 »
20 RELIABILITY ANALYSIS OF ALARM SIGNALS TRANSMITTING SYSTEMS USED TO MONITORING BUILDINGS Czasopisma z listy B Journal of KONBiN 2020 Polska 2020 »