Filtracja publikacji
Lista publikacji Liczba spełniających kryteria: 1396
Lp Autorzy Tytuł publikacji Typ publikacji Wydawnictwo / Nazwa konferencji Kraj Rok
1 Exploitation of selected electronic devices – selected issues, Konferencje krajowe Zimowa Szkoła Niezawodności 2019 Polska 2019 »
2 Analysis of the electronic device exploitation proces – research results Konferencje krajowe Zimowa Szkoła Niezawodności 2019 Polska 2019 »
3 Reliability and operational analysis of alarm signal transmisssion in a disperrsed fire signalling system Konferencje krajowe Zimowa Szkoła Niezawodności 2019 Polska 2019 »
4 Issue of assessment of the strong elektromagnetic pulses impact on the functioning of selected electronic devices Konferencje krajowe XLVII Zimowa Szkoła Niezawodności ZSN 2019 Polska 2019 »
5 Wybrane praktyczne aspekty diagnozowania komunikacji w sieci przemysłowej Konferencje krajowe XLVII Zimowa Szkoła Niezawodności Polska 2019 »
6 Problematyka eksploatacji systemów ochrony w świetle normy obronnej NO-04-A004-8:2016 Konferencje krajowe XLVII Zimowa Szkoła Niezawodności Polska 2019 »
7 Assessment of the level of reliability of power supplies of the objects of critical infrastructure Konferencje indeksowane w Web of Science 2nd International Conference on the Sustainable Energy and Environmental Development Polska 2019 »
8 Biomechanical conditions of the temporomandibular joint in terms of the measurement of the mandible displacement Czasopisma z listy B Przegląd Elektrotechniczny Polska 2019 »
9 Klasyfikacja szmerów oddechowych – badania pilotażowe Czasopisma z listy B Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania Polska 2019 »
10 Smoke detection in a digital image with the use of convolutional network Konferencje indeksowane w Web of Science PROCEEDINGS OF SPIE Stany Zjednoczone 2019 »
11 Testing of the detector based on the Faraday effect for the detection of high-power electromagnetic pulses Konferencje indeksowane w Web of Science Proceedings of SPIE 11055, XII Conference on Reconnaissance and Electronic Warfare Systems Polska 2019 »
12 Stanowisko prezentacyjne automatyki budynkowej w systemie KNX Czasopisma z listy B Elektronika - Konstrukcje, Technologie, Zastosowania Polska 2019 »
13 Semi-insulating GaP as a material for manufacturing photoconductive semiconductor switches Konferencje indeksowane w Web of Science Proceedings of SPIE 11055, XII Conference on Reconnaissance and Electronic Warfare Systems Polska 2019 »
14 Instalacja energetyczna użytkowana w wybranym budynku — ocena wybranych parametrów technicznych Czasopisma z listy B Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej Polska 2019 »
15 Simultaneous multi-site measurement system for the assessment of pulse wave delays Czasopisma z listy A Biocybernetics and Biomedical Engineering Polska 2019 »
16 Automatic analysis of phonocardiogram evaluation in elderly patients with cardiovascular diseases Konferencje międzynarodowe European Congress of Preventive Cardiology EuroPrevent 2019 Portugalia 2019 »
17 Validating a new device for precise assessment of pulse wave velocity of arteries of various structures Konferencje międzynarodowe European Congress of Preventive Cardiology EuroPrevent 2019 Portugalia 2019 »
18 Detekcja faz oddechu w rejestracjach stetoskopowych Konferencje krajowe XXXV Konferencja Elektroniki, Telekomunikacji i Energetyki Studentów i Młodych Pracowników Nauki (SECON’19) Polska 2019 »
19 Badania nagrzewania układu stykowego łącznika zwarciowego z wykorzystaniem kamery termowizyjnej Konferencje krajowe X Konferencja „Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Systemów” DIAG’2019. Polska 2019 »
20 ANALYSIS OF THE ELECTRONIC DEVICE EXPLOITATION PROCESS – RESEARCH RESULTS Czasopisma z listy B Journal of KONBiN Polska 2019 »